Natuurpunt Middenkust

Natuurgebieden


De Zwaanhoek is gelegen op het grondgebied van Oostende en Oudenburg en telt meer dan 100ha. Is eigendom van stad Oostende, ANB en Natuurpunt, waarbij het beheer van dit weidevogelgebied volledig bij Natuurpunt ligt. Op deze Oudlandpolder loopt er momenteel een LIFE-project rond Zilte graslanden. Het gebied kun je overschouwen in een uitkijktoren langs de vaart Plassendale-Nieuwpoort en iets verder in het gebied staat er ook een kijkwand. Toegang tot het gebied zelf kan enkel onder begeleiding van een gids.

Conservator : Marc Deknock


Deze Nieuwlandpolder van 35ha groot is een vogelweidegebied. Een belangrijke rustgebied voor onze wintergasten, maar dient ook als broedgebied voor verschillende rietvogels en weidevogels. Het grenst aan de Keignaertkreek die een deel uitmaakt van het Oostendse Krekengebied. Het is eigendom van Stad Oostende, maar wordt volledig beheerd door Natuurpunt.

Conservator : Stéphane Venmans


Duinengebied op grondgebied van Bredene dat sinds 1992 in beheer is van Natuurpunt. Met zijn 13ha is de Paelsteenpanne een van de grootste duinpannes van de streek. Het bevat Zeereepduinen en velden met typische vegetatie zoals Orchideeën Het duindoornstruweel biedt extra bescherming voor zangvogels.

Conservators : Serge Allein en Edwin Baert


Tegenover het toeristische Oostende, aan de overkant van de havengeul, ligt een verborgen schat aan natuur. Het hele duinengebied bestaat uit verschillende onderdelen. De Halve Maan met zijn zoete en zoute depressies. Het Hundius-gebied met zijn WOII-bunkers. En achter het Militair Hospitaal vindt men de typische duinen terug.

Conservator : Paul Lingier


De Warandeduinen zijn een smalle duinengordel van 2km tussen Westende en Middelkerke. Eigendom van ANB en AWZ, maar in beheer van Natuurpunt. Deze kalkrijke duinengebieden met typische vegetatie zijn tussen 50a tot 100ha groot.

Conservators : Hugo Desmet en Edwin Baert


Geschiedenis en natuur hand in hand voor de Schuddebeurze in Middelkerke. Bezaait met bunkers en loopgraven uit WOII vormt dit een extra trekpleister voor dit natuurgebied. De Schuddebeurze van 35ha is aangekocht door Natuurpunt, bevat unieke plantensoorten en biedt een ideale leefgebied voor de Kamsalamander.

Conservators : Johan Broidioi en Wim Boydens


Dit klein gebiedje te Middelkerke van slechts 3ha groot ligt tussen een stuk duinen en de Sint Jansdijk. Daartussen ligt een duinpanne met een zoetwaterplas waar een grote rietkraag aanwezig is. Deze plas is dan ook een belangrijke plaats voor amfibieën in de streek, waarbij het duindoornstruweel ideaal is voor de vele zangvogels.

Conservator : Luc Hostyn


De Puidebroeken is een vochtig paradijs voor weidevogels gelegen in Middelkerke. In dit gebied werd klei gewonnen waardoor deze afgravingen tot een drassige weide evolueerden. Hiervan profiteren ook de vele aanwezige amfibieën, maar ook planten als Zeegroene Rus.

Conservators : Paul Decoene en Bruno Beyen